GIỚI THIỆU

Xí nghiệp đắp lốp ô tô đ­ược thành lập năm 1970 và đ­ược đổi tên thành “ Công ty cao su chất dẻo Đại Mỗ ” trực thuộc Tổng công ty cơ khí GTVT, theo quyết định số 1465/QĐ/TCCB-LĐ ngày 16/05/1996 của bộ tr­ởng Bộ GTVT.

Năm 2002 Công ty cao su chất dẻo Đại Mỗ chuyển đổi thành “Công ty cổ phần cao su chất dẻo Đại Mỗ ” trực thuộc Tổng công ty cơ khí GTVT ( Nay là Tổng công tycông nghiệp ô tô Việt Nam ) theo quyết định số 757/QĐ-BGTVT ngày 18/03/2002 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Công ty cổ phần cao su chất dẻo Đại Mỗ là đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập, có tài khoản và dấu riêng, có tư­ cách pháp nhân và hoạt động kinh doanh theo điều lệ của công ty cổ phần và luật doanh nghiệp Nhà n­ước.

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

 

– Chất lượng sản phẩm tốt nhất – tiến độ cấp hàng nhanh nhất – giá sản phẩm cạnh tranh nhất.

– Luôn đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật sản phẩm và đáp ứng tất cả các đối tượng khách hàng

– Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình, trân trọng.

– Nỗ lực cao nhất để các sản phẩm và dịch vụ luôn tiến bộ hơn, góp phần nâng cao chất lượng công trình